Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Kalendarz wydarzeń

 <  sierpień  > 
P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

Aktualne wydarzenia:

wtorek 30 sierpnia
Godzina: 16:55
Imieniny: Benona, Jowity, Szczęsnego

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie informuje

12.10.2009

                                                                                                                          
Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami) oraz w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali  obrębów ewidencyjnych wiejskich wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Paczków  w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów.


Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art 20 ust 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454).

 
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni  zostali przez Starostę Nyskiego przedstawiciele Firmy  GEOSERWIS S.C. MARCIN WRÓBLEWSKI, ALEKSANDRA WRÓBLEWSKA -    z siedzibą w Nysie.


Opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo – kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali,  mapa ewidencyjna  zgodnie z art.24a ust.4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Parkowej  4.


Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie i Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz ogłoszeniu jej w prasie o zasięgu krajowym.


Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art.24a ust.6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:
„6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczącą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu,  po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o których mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust.10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.
12. .Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się  jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.”
 

drukuj  drukowanie
podziel się  podziel się